Produkty

Instalacje przemysłowe technologiczne.

Zajmujemy się produkcją instalacji procesowych ze stali nierdzewnej i tworzyw dla wielu gałęzi przemysłu. Instalacje mogą być wyposażone w system automatyki do sterowania przepływem i procesem, jak również w stacje pompowe, sprężarki do zasilania ich w medium. 

  • Instalacje procesowe technologiczne
  • Instalacje wody i innych mediów
  • Instalacje sprężonego powietrza
  • Instalacje dozowania surowców
  • Instalacje ścieków przemysłowych
  • Montaż i podłączenie sprężarkowni
  • Wentylacje sprężarkowni 

W zależności od wymagań stosowanego medium i produkcji stosujemy różnego rodzaju materiały do produkcji instalacji:

  • Stal nierdzewna AISI 304
  • Stal nierdzewna AISI 316
  • Zgrzewalne tworzywa sztuczne

Instalacja technologiczna dozująca surowce

Sprężarkownia

Sprężarkownia

Sprężarkownia

Stacje dozowania surowców i produktów

Wykonujemy i uruchamiamy systemy, stacje dozowania surowców i produktów ciekłych oraz sypkich w procesie technologicznym do zbiorników, mieszalników, kadzi. 

Nasze stacje są wyposażone w odpowiednie dla danego medium pompy (np. membranowe, zębate, krzywkowe, wirowe) lub podajniki ślimakowe, kubełkowe, taśmowe, podciśnieniowe. 

Stacja dozowania może być zintegrowana z instalacją technologiczną, kontenerami IBC lub innymi zasobnikami medium. 

Stacje dozowania są wyposażone w dedykowany system automatyki do sterowania procesem i odmierzania zadanej dawki surowca w sposób wagowy, objętościowy lub za pomocą przepływomierzy. Możliwe jest także opomiarowanie poziomu, ciśnienia w zbiornikach i instalacjach dozowania.

Stacja dozująca do zbiorników

 Stacja dozująca do kadzi

Stacja pompowa dozowania

Zawory sterujące pompami dozującymi