Produkty

Filtracja przemysłowa
i procesowa.

Zajmujemy się produkcją różnego rodzaju filtrów i stacji filtrujących, separujących medium w procesie technologicznym dla produktów ciekłych i sypkich. Wkłady filtracyjne są dobrane do stosowanego medium, sposobu oczyszczania i niezbędnej dokładności odfiltrowania produktu. Stacje filtrujące mogą być doposażone w zintegrowane pompy. 

Filtry mogą współpracować z niezależnymi maszynami produkcyjnymi, konfekcjonującymi lub być zintegrowane w instalacji technologicznej. 

System automatyki steruje procesem pompowania, oczyszczania, przepływu.

 • Obudowy filtrów siatkowych, workowych
 • Zespoły pompowo-filtrujące
 • Filtry samooczyszczające automatyczne
 • Filtry samooczyszczające ręczne
 • Przesiewacze wibracyjne
 • Farby, lakiery
 • Grunty, impregnaty
 • Kleje, masy, pasty
 • Chemia gospodarcza i przemysłowa
 • Płyny higieniczne i kosmetyczne
 • Substancje spożywcze
 • Substancje sypkie o różnych granulacjach

Obudowy filtrów produkowane są ze stali nierdzewnej AISI 304 lub AISI 316. 

Zespoły pompowo-filtrujące mogą być zainstalowane na mobilnych konstrukcjach lub zamocowane na stałe w miejscu pracy. Stosujemy pompy przystosowane do danego medium (np. membranowe, zębate, krzywkowe, wirowe).

Zespół pompowo-filtrujący mobilny

Układ pompowy mobilny

Filtry samooczyszczające mogą być zintegrowane z instalacją technologiczną lub zamocowane na mobilnej stacji filtrującej. Oczyszczanie wkładu filtracyjnego i spust zanieczyszczeń mogą być realizowane i inicjowane automatycznie (motoreduktor, zawór automatyczny) lub ręcznie (pokrętło, zawór ręczny).

Tego rodzaju filtry są stosowane wszędzie tam, gdzie wymagane jest oczyszczanie wkładu filtracyjnego bez przerw w procesie technologicznym lub występuje jego szybkie zanieczyszczanie i częsta konieczność wymiany lub oczyszczania.

Filtr samoczyszczący automatyczny

Zespół pompowo-filtrujący samooczyszczający

Filtry samoczyszczący ręczne

Instalacja filtrów samoczyczyszczących

Przesiewacze wibracyjne mogą być wyposażone w dowolną ilość sit i separować na wiele różnych frakcji zasypany produkt.

Przesiewacz wibracyjny