Usługi

Dostosowanie BHP

Dla starszych maszyn i linii produkcyjnych oferujemy dostosowanie do aktualnych norm i wytycznych BHP. 

Możemy zająć się kompleksowo pełnym procesem dostosowania:

  1. Audyt spełnienia wymagań minimalnych lub/i zasadniczych
  2. Zaprojektowanie odpowiednich zabezpieczeń i modernizacji wykazanych w audycie
  3. Wykonanie i wdrożenie odpowiednich prac w celu fizycznego dostosowania maszyny
  4. Audyt walidacyjny po wykonaniu prac 

Nasza oferta zawiera:

  • Modernizacje lub wymianę układu sterowania, oprogramowania, wraz z wdrożeniem systemu Safety
  • Zastosowanie elektronicznych zabezpieczeń tj. kurtyny i bariery optyczne, skanery, maty, czujniki, rygle, kamery
  • Uzupełnienie opisów, piktogramów na maszynie
  • Wygrodzenia bezpieczeństwa
  • Projektowanie, wykonanie i montaż stosownych osłon stałych, ruchomych, przezroczystych
  • Wykonanie, aktualizację instrukcji użytkowania, schematów elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych